Acasă

Actualităţi

Comentariu la “Strivit de COVID” — Vitalie Bunduchi

Memoria… Cât durează o amintire sau o experienţă? Variabil, depinde… De ce depinde? În mare parte de impactul emoțional ce-l lăsă în conştiinţa oamenilor: cu cât mai mare a fost impactul cu atât mai mult timp va dăinui în memoria oamenilor un eveniment sau altul. Suferința, moartea celor dragi sau cunoscuți au cea mai profundă […]…

Moldovan army between the Czech Republic and Slovakia

dedicated to the army day of both countries – January 1st          People exist not only you see at the window, my grandmother often has told me. This urge to meditate and an imagination exercise about life beyond the village, the country in the current conditions has turned into real possibilities. Money, time and desire…

Armata moldoveană între Cehia și Slovacia

dedicat zilei armatei celor două țări -1 ianuarie        Lume nu e numai cât vezi pe fereastră, îmi spunea adesea bunica, o vorbă preluată de la generațiile anterioare. Acest îndemn la meditație și chiar un exercițiu de imaginație despre cum e viața dincolo de sat, de țară, în condițiile actuale s-a transformat în posibilități reale….