Pensie fără granițe

          Militarii rezerviști își vor putea primi pensia peste hotare. Vestea bună a venit de la Curtea Constituțională (CC), care a declarat neconstituțional articolul 60 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544 din 23 iunie 1993.

          Până atunci plata pensiei se făcea în dependență de locul de domiciliu al persoanelor. Altfel spus, militarul muncind ani de zile în și pentru țară în condiții speciale, își dobândea dreptul la pensie, dar odată ce se muta cu traiul în altă țară, era privat de acest drept.

          Curtea a conchis că acesta e un tratament diferențiat nejustificat al pensionarilor militari. Mai mult, Curtea a considerat că invocarea crizei economice sau a dificultăților financiare pentru restrângerea (privarea) drepturilor şi libertăților fundamentale este nejustificată.

          Prezenta decizie, sesizată de Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, este definitivă și a intrat în vigoare la data adoptării. Totuși, care sunt următorii pași, după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, pe 18 decembrie 2020? La aceasta și alte întrebări răspunde maior Ana Stratan, specialist principal, secția juridică, Direcția management instituțional, MA.

– În continuare autoritățile publice centrale competente vor înainta proiectul de modificare a legii prin excluderea normei declarate neconstituționale. Conform Legii 317/13.12.94 cu privire la Curtea Constituțională, art.281 termenul de executare al actului este de 3 luni. Proiectul de lege respectiv va fi examinat de Parlament în mod prioritar. Tot în acest termen instanţa vizată va informa CC despre rezultatele examinării.

 Procedura e una automată sau trebuie să fie un lobby pentru materializarea deciziei și de competența cui ține monitorizarea acțiunilor ulterioare?

– Procedura este una automată …mai bine spus tehnică, dat fiind faptul că odată cu intrarea în vigoare a Deciziei Curții, conform pct. 3 al dispozitivului, aceasta deja este definitivă, executorie și irevocabilă. Respectiv, indiferent de perioada în care se vor face modificările necesare de către autoritățile publice competente, dreptul cetățenilor există și nu poate fi încălcat.

 – Mecanismul de îndeplinire a deciziei presupune și negocieri individuale cu fiecare țară, chiar dacă ele au semnat deja un Pact internațional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale?

 – Pactul prevede că părțile se angajează să lucreze pentru acordarea drepturilor economice, sociale și culturale (ESCR) către teritorii și persoane care nu sunt autonome, inclusiv drepturile la muncă, la sănătatela educație și la un nivel de trai adecvat. În ianuarie 2020 pactul a înregistrat 170 de părți. Alte patru țări, inclusiv Statele Unite, au semnat, dar nu au ratificat Pactul.

          Concomitent, este de menționat că indiferent de statele care sunt membre sau nu,  amendamentul adoptat de Curte are efecte și ține de legislația națională, el obligă statul RM sa-și asume și să respecte drepturile cetățenilor, implicit dreptul la asistență și protecție socială.

          Apropo, potrivit site-ului Casei Naționale de Asigurări Sociale țara noastră a semnat un acord în domeniul securităţii sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia și Belarus.

 – Cum va fi cu țările, care nu au semnat acest pact?

 – În notă s-a făcut referire la acest document, deoarece noi l-am ratificat, respectiv prevederile acestuia sunt obligatorii pentru RM. În caz de divergență între o normă a legislației naționale și o normă prevăzută într-un tratat la care RM este parte se aplică prevederile tratatului internațional.

 – În document se vorbește de domiciliere permanentă. Acest termen presupune statut de rezident sau doar cetățean al țării respective?

 – Domiciliere permanentă se refera la persoanele, care au statut de rezident, indiferent că dețin sau nu cetățenia statului respectiv. Pentru a beneficia de pensia respectivă important este ca persoana să dețină cetățenia RM.

 – Documentul se raportează doar la pensia militară de vârsta sau include și pensionarea pe caz de boală, de exemplu?

 – Nu există nici o specificare, deci e vorba de toate tipurile de pensii acordate pentru militari în condițiile Legii 1544/23.06.93.

 – Cum se va proceda în cazul membrilor familiilor, vizați și ei în document?

 – Articolul 31 al Legii 1544/23.06.93 face referire la membrii de familie, care au dreptul la pensie. Bunăoară, în cazul pierderii întreţinătorului dreptul la pensie îl au membrii inapţi pentru muncă din familiile militarilor, începând de la copii și terminând cu bunei, însă doar în anumite condiții, specificate în fiecare punct al articolului.

          Această categorie de persoane, prin excluderea normei vizate (art.60), vor beneficia de pensie și în situația în care se vor afla cu domiciliu peste hotarele RM.  

– În act se menționează despre raportul rezonabil de proporționalitate între mijloace folosite și scopul urmărit. Cine stabilește până unde e rezonabil și care e proporția?

 – Codul Civil, cartea 1 art.12 definește termenul rezonabil: „Caracterul rezonabil, prevăzut într-o dispoziţie legală sau într-un act juridic, se apreciază în mod obiectiv, luând în considerare natura şi scopul elementului supus aprecierii, circumstanţele cazului, precum şi uzanţele şi practicile pertinente.”

 – Ce dificultăți ar putea să apăra prin utilizarea acestei sintagme?

 – Sigur ca la adoptarea unei hotărâri sau decizii factorul uman joacă un rol decisiv în sensul în care judecătorul apreciază subiectiv prin prisma conștiinței și viziunilor proprii acest raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit în dependență de anumite situații.

          Așadar, doritorul de a primi pensie militară la domiciliul său din străinătate, va solicita acest serviciu CNAS-ului din Moldova. Care sunt pașii, ce trebuie întreprinși; ce acte trebuie prezentate, e sau nu necesar Certificatul de viață (https://bit.ly/3olCVHC); cât de des se va face reactualizarea situației pensionarului, domiciliat în afara țării? – sunt întrebări la care vom primi răspuns, probabil, în termen de 4 luni, timp în care Guvernul trebuie să reglementeze noile prevederi ale art.60 din Legea nr.I544 din 23 iunie 1993, am dedus din răspunsul oferit de Elena Țîbîrnă, directorul general al CNAS.         

          Anual cca 20 de militari trec în rezervă cu drept de pensie. Conform statisticii deținute de CNAS, până la 08.12.2020, în baza Legii nr.1544/1993, au fost stabilite 3 624 de pensii militarilor din Armata Națională, a completat aceeași sursă. Nu cunoaștem câți dintre ei sunt domiciliați în afara țării și primesc sau și-ar dori să primească pensia în țara gazdă. Cert, e că în acest caz nu e vorba de transfer și echivalare a pensiei la sistemul țării respective, ci doar o convertire a sumei. Mai mult, legislația RM prevede dreptul cetățeanului la o singură pensie. În cazul în care acesta ar întruni condițiile pentru a altă pensie, de exemplu pentru limită de vârstă sau invaliditate, acesta urmează sa aleagă pe cea care îi convine mai mult. În ceea ce privește pensiile acordate de alte state, dacă persoana întrunește condițiile de legalitate ale statului respectiv, restricții în privința pensiei acordate de statul RM nu trebuie sa existe, conchide maior Ana Stratan, specialist principal, secția juridică, Direcția management instituțional, MA.

          În contextul subiectului mi-am adus aminte de meditațiile biochimistei americane, Betty Sullivan: „Există un nou tip de viață în față, plin de experiențe ce așteaptă să se întâmple. Unii o numesc „pensionare”.  Eu o numesc fericire.“

          Ce bine ar fi să fie așa pentru toți pensionarii!

Decembrie 2020

In engleza: https://dragostinavicol.org/2021/01/05/retirement-pay-without-borders/

Alte articole despre bani:

https://dragostinavicol.wordpress.com/2020/11/29/istoria-neamului-de-pe-leu/

https://dragostinavicol.org/2020/12/30/banul-voda-si-supusii-in-uniforma-militara/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s